Koekeltjes - Veilig zoeken op het internet voor kinderen

  Disclaimer

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen en systemen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Voor wat betreft de zoekfunctiedienst aanvaart Koekeltjes of diens eigenaren geen enkele aansprakelijkheid voor zowel de zoekresultaten als de inhoud van de advertenties. Tevens is Koekeltjes of diens eigenaren niet aansprakelijk voor het eventueel onjuist functioneren van de zoekfunctie en alles wat daarmee samenhangt. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die bij de betreffende link wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

De geboden of gevonden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal, met uizondering van die van Google. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

De website Koekeltjes vertegenwoordigt Google inc. op geen enkele wijze en heeft ook geen enkele relatie met Google inc.