Koekeltjes - Veilig zoeken op het internet voor kinderen

  Copyright © 2010-2023

Koekeltjes behoudt alle auteursrechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken en grafisch materiaal, met uitzondering van die van Google. Voor alle getoonde informatie geldt dat deze alleen voor eigen, persoonlijk gebruik mag worden geprint of gedownload. Gebruik ervan door derden voor commerciële doeleinden of anderszins is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de Koekeltjes website, of delen daarvan, op welke wijze dan ook over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koekeltjes.

De website Koekeltjes vertegenwoordigt Google inc. op geen enkele wijze en heeft ook geen enkele relatie met Google inc.